menu

inner-page-banner-image

Algemene voorwaarden

Zélfs in de Rimboe


1. Openingstijden van de receptie staan vermeld op de deur. In dringende gevallen kunt u aanbellen, of de dienstdoende medewerker bellen op 0341- 552753 of de noodbel gebruiken. Een EHBO-doos is bij de receptie en in de Herberg aanwezig. 

2. U dient op de camping en de parkeerplaats beslist stapvoets te rijden, max. 5km/uur. Bij overtreding wordt de slagboompas geblokkeerd. Ook fietsers en bromfietsers dienen zich aan deze snelheid te houden. Bromfietsen met een lawaaiige motor zijn alleen toegestaan met uitgeschakelde motor. 

3. Kleine kinderen dienen door een volwassene begeleid te worden bij het gebruik van de (sanitaire) voorzieningen. Dit geldt eveneens voor kinderen zonder zwemdiploma die zich in de nabijheid van het zwembad bevinden.

4. Het gebruik van ons zwembad is voor eigen risico; een ieder dient zich te houden aan de regels die bij het zwembad vermeld staan en aanvullende aanwijzingen op te volgen. Gasten op dagbezoek betalen een dagvergoeding indien men gebruik maakt van het zwembad. 

5. Vanaf 23.00 uur dient het rustig te zijn tot 07.00 uur de volgende morgen. De slagboom is dan eveneens gesloten. Komt u in deze tijd aan of wilt u vertrekken dan dient u uw auto op het parkeerterrein te parkeren.

6. De auto dient u te parkeren op uw eigen standplaats of op de parkeerplaats. Één auto per standplaats. Aanhangwagens mogen niet tijdens uw afwezigheid op de camping of onze parkeerplaats worden gestald. Auto’s van bezoekers hebben geen toegang tot het terrein. 

7. Motorvoertuigen mogen niet gebruikt worden voor bewegingen binnen het park . Indien u (bijvoorbeeld) naar de Herberg gaat, dient u dit lopend te doen.

8. Restafval (in gesloten vuilniszakken), papier, glas en groenafval aanbieden in de daarvoor bestemde containers tegenover de kantine. Grof vuil, houtwerk en meubels dient u zelf af te voeren.

9. Sport en spel op de daarvoor bestemde plaatsen.

10. Huisdieren (max. 2) indien deze geen overlast veroorzaken zijn toegestaan, maar alleen aan de lijn, ook katten. Uitlaten van uw huisdier in het bos buiten het terrein. Ruim een “ongelukje” direct zelf op.

11. Bij de standplaats zijn max. 2 stuks volle of lege gasflessen (propaan, bu- taan) toegestaan. LPG in losse tanks is op het terrein niet toegestaan, anders dan in een auto voor het voortbewegen van die auto. 

12. Het is niet toegestaan om kuilen en sleuven te graven of palen in de grond te slaan, hekjes of andere bouwsels te plaatsen of struiken en bomen af te zagen/te snoeien

13. Logeés en bezoekers dienen zich altijd te melden bij de receptie.

14. Onderverhuur is beslist niet toegestaan. Voor andere gasten dan vaste huurders, gezinsleden en mederecreanten wordt logékosten berekend.

15. Geluiden uit uw radio of televisie mogen buiten uw kampeermiddel niet hoorbaar zijn.

16. Open vuur is niet toegestaan. Dus geen open haard, houtkachel, pelletkachel (buiten of binnen) of vuurkorf en geen hout op uw barbecue. Barbecue op gas of op een smeulend vuur. Indien wij bij de ingang van de camping “code rood” aangeven, is barbecueën verboden.

17. I.v.m. overlast van wild en ongedierte is het voeren van wild op of bui- ten het terrein niet toegestaan. Het voeren van vogels is niet toegestaan.

18. Het gebruik, het in bezit hebben van, of het handelen in drugs is verboden. Het nuttigen van alcohol mag uitsluitend op uw eigen standplaats en in onze horecagelegenheden. Overmatig gebruik van alcohol dat tot overlast leidt is niet toegestaan. Een feestje op uw standplaats is uitsluitend toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de directie.

19. Houd uw plek, het terrein en ook het bos daarbuiten schoon. Zorg dat uw tent, caravan of huisje er verzorgd uitziet. Bij vertrek dient uw plaats/ bungalow netjes en schoon te worden opgeleverd.

20. Gebruik de kranen op een normale manier en wees zuinig met water. Een zwembad, het wassen van de auto en b.v. een sproei-installatie is verboden.

21. Jongeren tot 21 jaar zijn uitsluitend welkom met volwassen begeleiding.

22. De directie is niet aansprakelijk voor, schade, vermissing, vernieling noch voor ongelukken op het terrein.

23. De bedrijfsleiding is gerechtigd om personen die zich niet aan de geldende regels en voorwaarden houden de toegang tot het terrein voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen en sancties op te leggen.

24. Bij alle niet genoemde zaken beslist de directie.

25. Van toepassing zijn de geldende RECRON-VOORWAARDEN 

Dit Algemeen Reglement is van toepassing op huurders van Vaste Plaatsen, Toeristische en Seizoen Plaatsen en Vaste verblijven (huisjes)


facts-background-image